Participatiewet aangenomen door Tweede Kamer

24 februari 2014 - Vorige week heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Participatiewet. Deze wet moet kansen creëren op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld door de invoering van de quotumregeling en een studietoeslag voor jonge gehandicapten. De wet treedt naar verwachting per 1 januari 2015 in werking.

In het bericht 'Participatiewet naar de Tweede Kamer' kon u al lezen dat het wetsvoorstel Invoering Participatiewet voor behandeling bij de Tweede Kamer was ingediend. Inmiddels is de Tweede Kamer akkoord gegaan met dit voorstel. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat er één regeling komt die mensen met een arbeidsbeperking aan werk helpt. Nu bestaan er nog verschillende regelingen, zoals de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten), de WWB (de Wet werk en bijstand) en de WSW (de Wet sociale werkvoorziening).

Jonggehandicapte moet makkelijker een studie kunnen volgen
De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een studieregeling waardoor jonge gehandicapten die voor minder dan het minimumloon werken een individuele studietoeslag kunnen krijgen. Voor mensen met een arbeidsbeperking wordt het op die manier gemakkelijker om een studie te volgen. Voor werkgevers moet het de drempel wegnemen om jonge mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen.
Werkgevers krijgen door de invoering van de Participatiewet mogelijk te maken met de quotumregeling. Hierover kon u meer lezen in het bericht 'Quotumwet arbeidsgehandicapten gepubliceerd'. Als de Eerste Kamer instemt, treedt de Participatiewet per 1 januari 2015 in werking.